Słownik Nałogowe Zachowania. Leczenie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się.
zachowania nałogowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nałogowe Zachowania

Co to znaczy ZACHOWANIA NAŁOGOWE: Zachowania nałogowe są regularnie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się pomimo świadomych wysiłków zmierzających do ich powstrzymania albo ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa krótkotrwała nagroda i późniejsze szkodliwe i długookresowe następstwa. Próbom zmiany tych zachowań (w rezultacie terapii bądź z własnej inicjatywy) towarzyszy zwykle wysoki współczynnik nawrotów.Mogą występować w obszarach: * jedzenia: dla dużej ilości osób odchudzanie się staje się nałogową metodą zachowania, wymykającą się spod świadomej kontroli i prowadzi do tak znacznego spadku wagi ciała, iż w części przypadków kończy się to śmiercią, mimo korzystania z profesjonalnej pomocy psychiatrów i psychologów;
* zachowania seksualne: w wielu sytuacjach poszukiwanie doświadczeń seksualnych przybiera formę przymusowych i wymykających się spod kontroli ryzykownych zachowań naruszających prawo i zasady moralne a czasem, w epoce AIDS, tworzących również śmiertelne zagrożenie dla jednostki;
* robota: istnieją ludzie, którzy stali się nałogowcami pracy i wykonują ją tak intensywnie i z takim uporczywym zaangażowaniem, iż tworzy to poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia osobistego. Niektórzy prawie dosłownie zapracowują się na zgon i nie mogą tego ograniczyć, mimo sygnałów o szkodach, które z tego wynikają.W podobny sposób, aczkolwiek utrzymując własną specyfikę, w nałogowe zachowania mogą się przekształcić czynności powiązane z grami hazardowymi, z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych czy korzystaniem z Internetu.Jerzy Mellibruda Nałogowa osobowość naszych czasówRyszard Poprawa W pułapce Internetu
Definicja Zaburzenie Psychotyczne Spowodowane Alkoholem:
Co to jest psychotycznych występujących w okresie przyjmowania substancji psychoaktywnych albo wkrótce po tym. Obejmuje między innymi: omamy, niepoprawne utożsamianie osób, urojenia, nastawienia paranoidalne zachowania nałogowe.
Definicja Zarłoczność Psychiczna:
Co to jest patrz: bulimia zachowania nałogowe.
Definicja Zachowania Zdrowotne:
Co to jest albo celowe formy aktywności człowieka, które pozostają - na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu i subiektywnego przekonania - w ważnym wzajemnym związku ze zdrowiem.Zachowania zdrowotne obejmują zachowania nałogowe.
Definicja Zaburzenia Identyfikacji Płciowej:
Co to jest tej kategorii następujące zaburzenia: * transseksualizm: Pragnienei życia i akceptacji jako osoba płci przeciwnej, czemu towarzyszy uczucie niezadowolenia z włąsnych, anatomicznych cech płciowych zachowania nałogowe.

Leczenie Nałogowe Zachowania znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: