Słownik zachowania nałogowe. Leczenie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się.
zachowania nałogowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja zachowania nałogowe

Co to znaczy ZACHOWANIA NAŁOGOWE: Zachowania nałogowe są regularnie subiektywnie odczuwane jako strata kontroli - pojawiają się pomimo świadomych wysiłków zmierzających do ich powstrzymania albo ograniczenia. Typowa jest natychmiastowa krótkotrwała nagroda i późniejsze szkodliwe i długookresowe następstwa. Próbom zmiany tych zachowań (w rezultacie terapii bądź z własnej inicjatywy) towarzyszy zwykle wysoki współczynnik nawrotów.Mogą występować w obszarach: * jedzenia: dla dużej ilości osób odchudzanie się staje się nałogową metodą zachowania, wymykającą się spod świadomej kontroli i prowadzi do tak znacznego spadku wagi ciała, iż w części przypadków kończy się to śmiercią, mimo korzystania z profesjonalnej pomocy psychiatrów i psychologów;
* zachowania seksualne: w wielu sytuacjach poszukiwanie doświadczeń seksualnych przybiera formę przymusowych i wymykających się spod kontroli ryzykownych zachowań naruszających prawo i zasady moralne a czasem, w epoce AIDS, tworzących również śmiertelne zagrożenie dla jednostki;
* robota: istnieją ludzie, którzy stali się nałogowcami pracy i wykonują ją tak intensywnie i z takim uporczywym zaangażowaniem, iż tworzy to poważne zagrożenie dla ich zdrowia i życia osobistego. Niektórzy prawie dosłownie zapracowują się na zgon i nie mogą tego ograniczyć, mimo sygnałów o szkodach, które z tego wynikają.W podobny sposób, aczkolwiek utrzymując własną specyfikę, w nałogowe zachowania mogą się przekształcić czynności powiązane z grami hazardowymi, z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych czy korzystaniem z Internetu.Jerzy Mellibruda Nałogowa osobowość naszych czasówRyszard Poprawa W pułapce Internetu

Leczenie zachowania nałogowe znaczenie w Definicje leczenie Z .