Do czego służy Fotochemia. Definicja zachodzą pod wpływem działania promieniowania.
fotochemia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fotochemia

Do czego służy FOTOCHEMIA: Fotochemia to dział chemii zajmujący się reakcjami, które zachodzą pod wpływem działania promieniowania elektromagnetycznego. Fundamentalne prawo fotochemii, znane jako prawo Grotthussa-Drapera głosi, iż promieniowanie elektromagnetyczne musi być absorbowane poprzez układ reakcyjny, by mieć jakikolwiek skutek na przebieg reakcji. Nie ma absorpcji to nie ma efektu. Na przykład trawa jest zielona dlatego, iż zawarty w jej liściach barwnik chlorofil absorbuje cały zakres promieniowania świetlnego prócz światła zielonego, które jest poprzez liście odbijane. Skutkuje to, iż naświetlanie trawy światłem zielonym skutkuje zahamowanie procesu fotosyntezy, która zachodzi w konsekwencji absorpcji światła poprzez chlorofil. Drugie, fundamentalne prawo fotochemii, prawo Starka-Einsteina głosi, iż jeden foton promieniowania elektromagnetycznego może zostać zaabsorbowany tylko poprzez jedną cząsteczkę chemiczną. Prawo to zaproponowane pierwotnie poprzez Alberta Einsteina zwane jest także prawem ekwiwalentności wzbudzania. Na jeden zaabsorbowany foton może przypadać tylko jedna wzbudzona cząsteczka. Fotochemia nie ogranicza się tylko do efektów powstających w konsekwencji działania światłem, ale obejmuje wszelakie interakcje promieniowania elektromagnetycznego z cząsteczkami chemicznymi w całym zakresie tego promieniowania. Badania prowadzone w obrębie fotochemii znajdują szereg konkretnych zastosowań – od wyboru związków chemicznych użytkowanych na błonach fotograficznych, po poprawę efektywności upraw rolnych.

Działanie Fotochemia znaczenie w Słownik na F .