Do czego służy Obiektywu Osłona. Definicja wystająca przed zewnętrzną częścią obiektywu (na.
osłona obiektywu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Osłona obiektywu

Do czego służy OSŁONA OBIEKTYWU: Osłona obiektywu (osłona przeciwsłoneczna) – osłona wystająca przed zewnętrzną częścią obiektywu (na przykład aparatu fotograficznego, kamery filmowej) otaczająca jego otwór, a poprzez to zasłaniająca soczewki obiektywu przed niepożądanym bezpośrednim oświetleniem poprzez mocne źródła światła, przeważnie skoncentrowanego, pochodzącego z takich źródeł, jak słońce, lampy, refleksy światła w wodzie i tym podobne Osłona nie chroni przed światłem widzianym poprzez obiektyw, a więc światłem przechodzącym. Redukuje ona z kolei niekorzystny wpływ światła oświetlającego pod kątem wnętrze obiektywu. Takie światło jest niepożądane, bo wywołuje w obrazie tworzonym poprzez obiektyw dodatkowe konsekwencje świetlne, w formie rozmazanych jasnych plam (tak zwany flara, blik), koncentrycznych pierścieni i ogólnego pomniejszenia kontrastu obrazu. Te niekorzystne konsekwencje spowodowane są rozpraszaniem się światła w soczewkach, i załamywaniem się promieni świetlnych na powierzchniach soczewek. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest napylanie na soczewki bardzo cienkich warstw metalicznych, tworzących lustra dla tych promieni świetlnych, które padają na ich powierzchnię pod powiększonym kątem. Jednak takie rozwiązanie nie jest wystarczające. Dla całkowitego wyeliminowania wpływu tych promieni, korzystanie z osłony przeciwsłonecznej jest konieczne. Długość osłony przeciwsłonecznej jest uzależniona od ogniskowej – a zarazem od pola widzenia – obiektywu. Im dłuższa ogniskowa, tym węższe jest pole widzenia, czyli tym dłuższa może być osłona. Dodatkowo, dla powiększenia ich efektywności, nie wszystkie osłony mają szczególny kształt nazywany czasem kwiatkiem, bądź tulipanem – są one dłuższe u góry i dołu, krótsze po bokach i posiadają wycięcia na rogach, gdzie pole widzenia jest najszersze. W ten sposób, osłona może przysłaniać więcej pola widzenia tam, gdzie ono jest węższe i mniej, gdzie ono jest szersze. To jest szczególnie ważne w razie obiektywów szerokokątnych o krótkiej ogniskowej, gdzie osłony w ogóle muszą być krótkie. Jako iż osłony o takim kształcie są zazwyczaj ściśle dopasowane do konkretnego typu obiektywu, ich niepoprawne założenie (a więc obrócenie względem prawidłowego ustawienia) spowoduje, iż te dokładne wycięcia znajdą się w nieprawidłowej pozycji, czego skutkiem będzie przysłonięcie rogów kadru – winietowanie. Dlatego także osłony typu tulipan są montowane do obiektywów na uchwyty bagnetowe z zapadkami ustalającymi ich właściwie położenie. Z powodów nakreślonych ponad, ważne jest ścisłe dopasowanie osłony do obiektywu. Dlatego także obiektywy są regularnie sprzedawane z swoją osłoną, albo także, w razie tańszych obiektywów, producenci niezależni oferują do obiektywów adekwatnie urozmaiconą ofertę osłon. Poszerzona oferta osłon obiektywów jest ważna także z innego powodu. W razie osłon montowanych na gwincie filtru obiektywu, osłony te są zazwyczaj tak projektowane, by były trochę krótsze niż mogłyby być. Robi się to po to, by uniknąć winietowania również w razie rozpowszechnionego stosowania dodatkowych filtrów montowanych z przodu obiektywu, które zwiększają łączną długość zestawu. Standardowe osłony uwzględniają sposobność użycia jednego takiego filtru (przeważnie to jest UV), jednak w razie użycia ich większej ilości, albo także użycia innych urządzeń nakładanych na obiektywy (na przykład ramki na wymienne filtry), niezbędne staje się użycie osłony specjalnie dobranej – jeszcze krótszej albo z głębszymi wycięciami.

Definicja Otwór Względny Obiektywu:
Co to jest obiektywu informuje o ilości światła, jaką przepuszcza obiektyw do wnętrza aparatu fotograficznego przypadającą na jednostkę powierzchni materiału światłoczułego. To jest liczbowy relacja średnicy osłona obiektywu.
Definicja ORWO:
Co to jest towarowy, pod którym część zakładów chemicznych koncernu AGFA pozostała po II wojnie światowej na terenie NRD, produkowała od roku 1964 materiały fotochemiczne (błony, papiery i odczynniki) i taśmy osłona obiektywu.
Definicja Obróbka Fotograficzna:
Co to jest fotograficzna - ustalenie to może oznaczać zarówno obróbkę fotochemiczną (a więc mechanizm wywoływania i utrwalania) naświetlonego materiału światłoczułego, jak także i późniejszy mechanizm retuszu osłona obiektywu.
Definicja Obiektyw Długoogniskowy:
Co to jest długoogniskowy – w optyce to jest każdy obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa od średnicy tworzonego obrazu. W praktyce fotograficznej to jest obiektyw fotograficzny, gdzie dysproporcja między osłona obiektywu.

Działanie Obiektywu Osłona znaczenie w Słownik na O .

  • Dodano:
  • Autor: