Słownik epilepsja. Leczenie komórek mózgowych, której symptomem są napady padaczkowe obejmujące.
epilepsja co to jest

Czy przydatne?

Definicja epilepsja

Co to znaczy EPILEPSJA: Zaburzenie czynności bioelektrycznej komórek mózgowych, której symptomem są napady padaczkowe obejmujące: okresowe napady konwulsyjne, zaburzenia świadomości albo jedne i drugie, ruchowe, zmysłowe albo poznawcze zaburzenia w funkcjonowaniu, którym towarzyszy niepoprawny encefalogram (EEG). Napady epileptyczne poprzedzane są regularnie aurą padaczkową (zespół objawów występujących bezpośrednio przed atakiem).z racji na etiologię odznacza się padaczkę objawową (symptom strukturalnego uszkodzenia mózgu) i samoistną (gdy nie ma widocznych przyczyn w formie zmian strukturalnych w mózgu).
patrz także: padaczka alkoholowaReber A. (2000). Leksykon psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.Szewczuk W. red. (1985) Leksykon psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna

Leczenie epilepsja znaczenie w Definicje leczenie E .