Definicja Cepik. Co znaczy i Kierowców, to jest mechanizm informatyczny, który obejmuje centralną.
cepik co to jest

Czy przydatne?

Definicja Cepik

Co znaczy CEPIK: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, to jest mechanizm informatyczny, który obejmuje centralną bazę danych zbierającą informację o pojazdach i ich właścicielach, posiadaczach i osobach, które mają uprawnienia do zarządzania pojazdami. W systemie CEPiK gromadzone będą wiadomości opisujące:- pojazd- rejestrację pojazdu- właściciela /posiadacza pojazdu/- zdarzenia (kradzież pojazdu i jego wykrycie, wybicie numeru nadwozia(podwozia) albo numeru silnika, nadanie strata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu i o ich wykrycie, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, termin kolejnego badania technicznego)- zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu- imię i nazwisko (nazwę albo spółki) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania nazwę (siedziby) - nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę, - nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy - datę zawarcia umowy i moment odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - datę rozwiązania umowyDodatkowo w ewidencji kierowców będą znajdować się dane opisujące:- kierowcę- dokument stwierdzający uprawnienia - zdarzenia (zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia i jego zwrócenie, cofnięcie uprawnienia i jego przywrócenie, strata dokumentu stwierdzającego uprawnienia i jego wykrycie, zakaz prowadzenia pojazdów).

Definicja Części Kierunkowskazów (Migaczy):
Co to jest także migaczem. Służy do świetlnej sygnalizacji planowanej zmiany kierunku ruchu albo pasa ruchu. Wyróżniamy kierunkowskazy przednie, tylne i boczne. Kierunkowskaz jest zbudowany z obudowy lampy i cepik.
Definicja Centralny Wysprzęglacz:
Co to jest wewnątrz obudowy sprzęgła. W jego skład wchodzi cylinderek odbiorczy usytuowany współosiowo do piasty i końcówek sprężyny talerzowej. Centralny wysprzęglacz jest coraz częściej stosowany zamiast cepik.
Definicja Części Drążków Stabilizatora:
Co to jest stabilizatora to jest metalowy obiekt zawieszenia przebiegający w poprzek pojazdu. Drążek stabilizatora ma najczęściej ok. metra długości. W skład części drążków stabilizatora może wchodzić tuleja i cepik.
Definicja Common Rail:
Co to jest mechanizm pozwalający na bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach wysokoprężnych. Dzięki niemu silniki diesla wykazują się lepszą sprawnością i dynamiką, generując przy tym mniej hałasu i emisji spalin cepik.

Czym jest CEPiK znaczenie w Słownik na C .

  • Dodano:
  • Autor: