Definicja Ecofin. Co oznacza Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem.
ecofin co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ecofin

Co oznacza ECOFIN: Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez państwa członkowskie UE. Porada ECOFIN sprawuje również nadzór nad państwami członkowskimi w dziedzinie postępów na ich drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Porada ECOFIN znajduje się w strukturze porady UE
Definicja Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws):
Co to jest 9 maja 1952 roku organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i wspólnej polityki przemysłowej dot. węgla i stali ecofin.
Definicja Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (Ebor):
Co to jest organizacja finansowa utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu abyłego ZSRR, budujących gospodarkę ecofin.
Definicja Ebit:
Co to jest z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny ecofin.
Definicja Efekt Balassy - Samuelsona:
Co to jest Zdarzenie polegające na tym, że ceny usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych. Skutkiem jest między innymi to, że średni poziom cen w państwach bogatych jest wyższy niż w państwach ubogich ecofin.

Czym jest ecofin znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: