Definicja Ecofin. Co oznacza Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem.
ecofin co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ecofin

Co oznacza ECOFIN: Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez państwa członkowskie UE. Porada ECOFIN sprawuje również nadzór nad państwami członkowskimi w dziedzinie postępów na ich drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Porada ECOFIN znajduje się w strukturze porady UE
Definicja Efta:
Co to jest Wolnego Handlu. Utworzona w 1960 roku poprzez Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię,Szwecję, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Początkowo miała stanowić alternatywę dla EWG (poprzedniczki UE). W 1973 roku ecofin.
Definicja Egzekucja Świadczeń Pieniężnych:
Co to jest Odebranie długu pieniężnego dłużnikowi poprzez komornika i przekazanie go wierzycielowi ecofin.
Definicja Europejska Strategia Zatrudnienia:
Co to jest procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE ecofin.
Definicja Europejska Jednostka Walutowa:
Co to jest Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Europejskim Systemem ecofin.

Czym jest ecofin znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: