Definicja Ecofin. Co oznacza Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem.
ecofin co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ecofin

Co oznacza ECOFIN: Porada do spraw Gospodarczych i Finansowych (porada ECOFIN), zajmuje się formułowaniem i przyjmowaniem założeń polityki gospodarczej, które stanowią główny instrument osiągnięcia spójności gospodarczej poprzez państwa członkowskie UE. Porada ECOFIN sprawuje również nadzór nad państwami członkowskimi w dziedzinie postępów na ich drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Porada ECOFIN znajduje się w strukturze porady UE
Definicja Ekwiwalencja Ricardiańska:
Co to jest Roberta Barro zakładająca, że powiększenie deficytu budżetowego, w rezultacie obniżenia podatku albo podwyższenia kosztów państwa, prowadzi do wzrostu poziomu oszczędności prywatnych, równoważących ecofin.
Definicja Europejski Bank Inwestycyjny (Ebi):
Co to jest Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1958 w celu finansowania projektów wspierających postęp słabiej rozwiniętych obszarów EWG. Siedzibą EBI jest Luksemburg ecofin.
Definicja Efektywna Stopa Procentowa:
Co to jest Procentowy relacja całkowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartości; skuteczna stopa procentowa różni się od stopy procentowej uwzględnieniem kapitalizacji ecofin.
Definicja Europejska Wspólnota Węgla I Stali (Ewws):
Co to jest 9 maja 1952 roku organizacja mająca na celu powstanie wspólnego rynku dla surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich i wspólnej polityki przemysłowej dot. węgla i stali ecofin.

Czym jest ecofin znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: