Definicja Samuelsona Balassy Efekt. Co oznacza usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych.
efekt balassy - samuelsona co to jest

Czy przydatne?

Definicja Samuelsona Balassy Efekt

Co oznacza EFEKT BALASSY - SAMUELSONA: Zdarzenie polegające na tym, że ceny usług rosną szybciej od cen towarów przemysłowych. Skutkiem jest między innymi to, że średni poziom cen w państwach bogatych jest wyższy niż w państwach ubogich
Definicja Ekwiwalencja Ricardiańska:
Co to jest Roberta Barro zakładająca, że powiększenie deficytu budżetowego, w rezultacie obniżenia podatku albo podwyższenia kosztów państwa, prowadzi do wzrostu poziomu oszczędności prywatnych, równoważących efekt balassy - samuelsona.
Definicja Europejska Strategia Zatrudnienia:
Co to jest procesu koordynacji polityki gospodarczej, począwszy od szczytu Porady Europejskiej w Luksemburgu w 1997 r. Zmierza ona do poprawy warunków występujących na rynkach pracy państw członkowskich UE efekt balassy - samuelsona.
Definicja Elastyczność Cenowa Podaży:
Co to jest produkcji w relacji do zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osiąga wartości dodatnie, ponieważ wraz ze efekt balassy - samuelsona.
Definicja Ebit:
Co to jest z angielskiego: Earnings Before Interest and Taxes). Zobacz: zysk operacyjny efekt balassy - samuelsona.

Czym jest efekt balassy - samuelsona znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: