Definicja Faktoring. Co oznacza odkupowaniu od spółek bezspornych i udokumentowanych wierzytelności.
faktoring co to jest

Czy przydatne?

Definicja Faktoring

Co oznacza FAKTORING: Działalność finansowa polegająca na odkupowaniu od spółek bezspornych i udokumentowanych wierzytelności, a więc długów, które osoby trzecie mają wobec tych spółek. Spółka faktoringowa (faktor - najczęściej jest nim bank), kupując wierzytelności płaci od razu pełną ich sumę pomniejszoną o prowizję, a następnie odzyskuje pieniądze, kiedy dłużnicy spłacą własne długi. Faktoring różni się jednak od handlu długami, gdyż dotyczy tylko pewnych wierzytelności od wiarygodnych dłużników, co do których istnieje bardzo duże prawdopobieństwo, że własne długi rzeczywiści spłacą. Istnieje faktoring z prawem regresu, a więc faktoring niepełny i faktoring bez prawa regresu, tak zwany pełny
Definicja Fiskalizm A Wzrost Gospodarczy:
Co to jest dochodów sektora prywatnego (przedsiębiorstw i gospodarstw domowych) nazywana jest także stopniem fiskalizmu. Państwa o wysokich podatkach cechuje mocny fiskalizm, państwa o niskich podatkach – słby faktoring.
Definicja Fundusz Ochrony Ubezpieczonych:
Co to jest ministra finansów w celu zaspokojenia roszczeń osób ubezpieczonych w razie, gdy ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Fundusz tworzony jest ze środków przekazywanych poprzez wszystkie spółki faktoring.
Definicja Fundusze Wewnętrzne:
Co to jest Środki pieniężne na inwestycje pochodzące z spółki, na przykład zyski faktoring.
Definicja Fundusz Inwestycyjny:
Co to jest należący do wielu osób prawnych i fizycznych, stworzony w celu inwestowania na rynku papierów wartościowych. Funduszami inwestycyjnymi zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Uczestnikiem faktoring.

Czym jest faktoring znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: