Definicja Faktoring. Co oznacza odkupowaniu od spółek bezspornych i udokumentowanych wierzytelności.
faktoring co to jest

Czy przydatne?

Definicja Faktoring

Co oznacza FAKTORING: Działalność finansowa polegająca na odkupowaniu od spółek bezspornych i udokumentowanych wierzytelności, a więc długów, które osoby trzecie mają wobec tych spółek. Spółka faktoringowa (faktor - najczęściej jest nim bank), kupując wierzytelności płaci od razu pełną ich sumę pomniejszoną o prowizję, a następnie odzyskuje pieniądze, kiedy dłużnicy spłacą własne długi. Faktoring różni się jednak od handlu długami, gdyż dotyczy tylko pewnych wierzytelności od wiarygodnych dłużników, co do których istnieje bardzo duże prawdopobieństwo, że własne długi rzeczywiści spłacą. Istnieje faktoring z prawem regresu, a więc faktoring niepełny i faktoring bez prawa regresu, tak zwany pełny
Definicja Fuzja Pozioma:
Co to jest Połączenie spółek z tej samej branży, na przykład dwóch spółek farmaceutycznych faktoring.
Definicja Faktura:
Co to jest Faktura jest wystawiana poprzez sprzedawcę i jest dowodem transakcji kupna i sprzedaży. Zawiera listę sprzedanych towarów i usług, warunki dostawy i zapłaty faktoring.
Definicja Fundusz Poręczeniowy:
Co to jest Spółka zajmująca się udzielaniem bezpośrednich poręczeń przedsiębiorstwom i innym osobom prawnym przy staraniach o kredyt albo pożyczkę faktoring.
Definicja Fundusze Zewnętrzne:
Co to jest Fundusze, pochodzące ze źródeł spoza spółki, na przykład pożyczki, kredyty, subwencje faktoring.

Czym jest faktoring znaczenie w Słownik F .

  • Dodano:
  • Autor: