Definicja komisja papierów wartościowych i giełd. Co oznacza zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad.
komja papierów wartościowych co to jest

Czy przydatne?

Definicja komisja papierów wartościowych i giełd

Co oznacza KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD: Organizacja rządowa, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi i nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych i rynku towarów giełdowych

Czym jest komisja papierów znaczenie w Słownik K .