Definicja Emerytalny Program Pracowniczy. Co oznacza pracodawców programy oszczędnościowe, służące.
pracowniczy program co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emerytalny Program Pracowniczy

Co oznacza PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY: Uruchamiane dobrowolnie poprzez pracodawców programy oszczędnościowe, służące gromadzeniu środków na emerytury. Program taki, wprowadzany na zasadzie porozumienia pracowników z pracodawcą i z inicjatywy pracodawcy może utworzyć jeden albo kilka zakładów, jedna albo kilka branż, lub przedsiębiorstwa z jednej gminy czy dzielnicy
Definicja Podaż Pracy:
Co to jest ilość pracy, jaką są skłonne zaoferować na rynku pracy gospodarstwa domowe (pracownicy). Podaż pracy zależy od struktury demograficznej społeczeństwa, od funkcjonowania rynku pracy i od wysokości pracowniczy program emerytalny.
Definicja Pożyczka Długoterminowa:
Co to jest Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok pracowniczy program emerytalny.
Definicja Przyrostowa Kapitałochłonność (Icor):
Co to jest charakterystyka efektywności wzrostu gospodarczego, pokazująca o ile jednostek trzeba abyło w danym okresie zwiększyć kapitał produkcyjny, po to aby wartość PKB wzrosła o jednostkę. Im wyższy ICOR pracowniczy program emerytalny.
Definicja Produkt Krajowy Brutto (Pkb):
Co to jest brutto (PKB) stanowi sumę wartości wszystkich finalnych towarów i usług wyprodukowanych na terenie państwie w ciągu określonego czasu (zwykle w roku). Do PKB nie zalicza się towarów i usług pracowniczy program emerytalny.

Czym jest pracowniczy program emerytalny znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: