Definicja Pieniężne Zobowiązanie. Co oznacza Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony.
zobowiązanie pieniężne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pieniężne Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE: Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela
Definicja Zmienna Stopa Procentowa:
Co to jest której wysokość może abyć zmieniana w zależności od zmian stóp rynkowych; punktem wyjścia do wyliczania takich stóp są zazwyczaj stopy z rynku międzybankowego (na przykład WIBOR czy EURIBOR zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
Co to jest organizacyjna wyposażona w osobowość prawną. Zakład Ubezpieczeń Socjalnych określa obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do świadczeń i określa zasady ich wypłacania, pobiera zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zasoby Naturalne:
Co to jest Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług zobowiązanie pieniężne.

Czym jest zobowiązanie pieniężne znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: