Definicja Pieniężne Zobowiązanie. Co oznacza Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony.
zobowiązanie pieniężne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pieniężne Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE: Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela
Definicja Zmiany Zapasów:
Co to jest znaczy zużycie dóbr na zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jak rezerw zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zysk Netto:
Co to jest Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zobowiązania Krótkoterminowe:
Co to jest Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zabezpieczenie Kredytu:
Co to jest Formy ograniczania ryzyka związanego z ewentualnością niespłacenia kredytu poprzez klienta, takie jak na przykład cesja, zastaw, hipoteka, weksel, poręczenie czy gwarancja zobowiązanie pieniężne.

Czym jest zobowiązanie pieniężne znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: