Definicja Pieniężne Zobowiązanie. Co oznacza Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony.
zobowiązanie pieniężne co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pieniężne Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE: Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela
Definicja Zmiany Zapasów:
Co to jest znaczy zużycie dóbr na zwiększenie zapasów towarów – zarówno rezerw surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, znajdujących się w magazynach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, jak rezerw zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zysk Brutto:
Co to jest gospodarczej spółki po uwzględnieniu strat i zysków wyjątkowych, a więc rezultacie finansowego zdarzeń trudnych do przewidzenia i nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zobowiązanie pieniężne.
Definicja Zysk Operacyjny:
Co to jest przychodami, a więc wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a więc tym, co musiała wydać, lecz wyłącznie w sferze jej działalności podstawowej. Zysk operacyjny nie uwzględnia salda zobowiązanie pieniężne.

Czym jest zobowiązanie pieniężne znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: