Definicja Warunkowe Zobowiązanie. Co oznacza stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych.
zobowiązanie warunkowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Warunkowe Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE: Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń
Definicja Zmiany Strukturalne:
Co to jest oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury zastosowania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym określeniem zmianę udziału poszczególnych gałęzi zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zobowiązania Długoterminowe:
Co to jest Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zobowiązania Krótkoterminowe:
Co to jest Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zobowiązanie warunkowe.

Czym jest zobowiązanie warunkowe znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: