Definicja Warunkowe Zobowiązanie. Co oznacza stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych.
zobowiązanie warunkowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Warunkowe Zobowiązanie

Co oznacza ZOBOWIĄZANIE WARUNKOWE: Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń
Definicja Zasoby:
Co to jest Dobra znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa; również cokolwiek, co zostało wykorzystane jako wkład do produkcji dóbr i usług zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zysk Krańcowy:
Co to jest Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki produktu zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zobowiązanie warunkowe.
Definicja Zobowiązanie Pieniężne:
Co to jest Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela zobowiązanie warunkowe.

Czym jest zobowiązanie warunkowe znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: