Definicja Netto Zysk. Co oznacza Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy. Słownik zysk.
zysk netto co to jest

Czy przydatne?

Definicja Netto Zysk

Co oznacza ZYSK NETTO: Zysk brutto spółki zmniejszony o podatek dochodowy
Definicja Zobowiązania Krótkoterminowe:
Co to jest Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zysk netto.
Definicja Zastaw:
Co to jest Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki zysk netto.
Definicja Zbieżność Nominalna:
Co to jest to liczbowe ujęcie realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen - stopa inflacji danego państwa nie może abyć wyższa niż 1,5% od przeciętnej stopy inflacji trzech państw wykazujących się zysk netto.
Definicja Zobowiązanie Warunkowe:
Co to jest Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń zysk netto.

Czym jest zysk netto znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: