Definicja Operacyjny Zysk. Co oznacza wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a.
zysk operacyjny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Operacyjny Zysk

Co oznacza ZYSK OPERACYJNY: Różnica pomiędzy przychodami, a więc wpływami spółki ze sprzedaży towarów i usług, a kosztami, a więc tym, co musiała wydać, lecz wyłącznie w sferze jej działalności podstawowej. Zysk operacyjny nie uwzględnia salda zysków i strat wyjątkowych, płaconych podatków i wyników działalności inwestycyjnej i transakcji finansowych; liczą się tylko przychody i wydatki z działalności typowej dla spółki
Definicja Zobowiązanie Pieniężne:
Co to jest Wyrażony w pieniądzu dług, który musi abyć uiszczony poprzez dłużnika na rzecz wierzyciela zysk operacyjny.
Definicja Zmienna Stopa Procentowa:
Co to jest której wysokość może abyć zmieniana w zależności od zmian stóp rynkowych; punktem wyjścia do wyliczania takich stóp są zazwyczaj stopy z rynku międzybankowego (na przykład WIBOR czy EURIBOR zysk operacyjny.
Definicja Zobowiązania Długoterminowe:
Co to jest Zadłużenie, którego termin spłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy zysk operacyjny.
Definicja Zbieżność Nominalna:
Co to jest to liczbowe ujęcie realizacji mierników z Maastricht: - stabilizacji cen - stopa inflacji danego państwa nie może abyć wyższa niż 1,5% od przeciętnej stopy inflacji trzech państw wykazujących się zysk operacyjny.

Czym jest zysk operacyjny znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: