Słownik Emocje. Leczenie zarówno świadome jak i nieświadome) mechanizmy wartościowania każdej.
emocje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Emocje

Co to znaczy EMOCJE: Mechanizmy emocjonalne to wszelakie (zarówno świadome jak i nieświadome) mechanizmy wartościowania każdej stymulacji.Odczuwaniu emocji towarzyszą zazwyczaj zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne i zachowania.Ekspresja emocji to wszelakie sygnały (zmiany w wyglądzie organizmu, ruchy i dźwięki) emitowane poprzez jednostkę, będące dla kogoś innego wskazówką przeżywania prze tę osobę określonej emocji.Emocje różnią się znakiem (pozytywne/przyjemne i niekorzystne/przykre emocje) i natężeniem (mocne albo słabe), a również jakością w zalezności od sytuacji, gdzie występują, specyfiką reakcji i subiektywnych przeżyć.W zależności od przyjętego stanowiska teoretycznego zakłada się, iż reakcja emocjonalna u danej osoby rozwija się równolegle z procesem spostrzegania albo przypominania, następuje po nim albo iż jej rodzaj jest zależny od interpretacji osoby odczuwającej emocję.
Doliński D. (2000) Systemy wzbudzania emocji. W: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.II, Gdańsk GWP.Siuta J. red. (2005) Leksykon Psychologii. Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa
Definicja Endorfiny:
Co to jest patrz: opioidy endogenne emocje.
Definicja Ewaluacja:
Co to jest ustalenie wartości czegoś; 2. w węższym znaczeniu: stwierdzenie, w jakim stopniu program, plan, seria eksperymentów, lek i tak dalej, odniósł sukces w osiągnięciu zaplanowanego najpierw celu. (… emocje.
Definicja Enkefaliny:
Co to jest patrz: opioidy endogenne emocje.
Definicja Encefalopatia Wernickego:
Co to jest życiu zespół neurologiczny, na który składają się zaburzenia świadomości, apatia, odrętwienie, półsenne majaczenie, porażenie mięśni oczu, oczopląs, zaburzenia równowagi i ataksja. Skutkuje go emocje.

Leczenie Emocje znaczenie w Definicje leczenie E .

  • Dodano:
  • Autor: