Słownik Epilepsja. Leczenie komórek mózgowych, której symptomem są napady padaczkowe obejmujące.
epilepsja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Epilepsja

Co to znaczy EPILEPSJA: Zaburzenie czynności bioelektrycznej komórek mózgowych, której symptomem są napady padaczkowe obejmujące: okresowe napady konwulsyjne, zaburzenia świadomości albo jedne i drugie, ruchowe, zmysłowe albo poznawcze zaburzenia w funkcjonowaniu, którym towarzyszy niepoprawny encefalogram (EEG). Napady epileptyczne poprzedzane są regularnie aurą padaczkową (zespół objawów występujących bezpośrednio przed atakiem).z racji na etiologię odznacza się padaczkę objawową (symptom strukturalnego uszkodzenia mózgu) i samoistną (gdy nie ma widocznych przyczyn w formie zmian strukturalnych w mózgu).
patrz także: padaczka alkoholowaReber A. (2000). Leksykon psychologii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.Szewczuk W. red. (1985) Leksykon psychologiczny Warszawa, Wiedza Powszechna
Definicja Emocje:
Co to jest emocjonalne to wszelakie (zarówno świadome jak i nieświadome) mechanizmy wartościowania każdej stymulacji.Odczuwaniu emocji towarzyszą zazwyczaj zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne epilepsja.
Definicja Enkefaliny:
Co to jest patrz: opioidy endogenne epilepsja.
Definicja Empatia:
Co to jest oznaczać nastepujące zjawiska: 1. poznawcza świadomość i rozumienie emocji i uczuć innej osoby. W tym sensie zasadniczym znaczeniem terminu jest intelektualne albo pojęciowe uchwycenie, zrozumienie epilepsja.
Definicja Ego:
Co to jest do psychologii poprzez S. Freuda dla oznaczenia „warstwy” psychiki pośredniczącej pomiędzy popędowym Id i normatywną nadbudową — Superego. Ego jest organizacją mechanizmów poznawczych na poziomie epilepsja.

Leczenie Epilepsja znaczenie w Definicje leczenie E .

  • Dodano:
  • Autor: