Słownik Interwencja Krótka. Leczenie strategia lecznicza oferująca ustrukturyzowaną, krótką (z.
krótka interwencja co to jest

Czy przydatne?

Definicja Interwencja Krótka

Co to znaczy KRÓTKA INTERWENCJA: zwana także interwencją min., to strategia lecznicza oferująca ustrukturyzowaną, krótką (z reguły 5-30 min.) terapię, której celem jest pomoc w zaprzestaniu albo zredukowaniu używania substancji psychoaktywnych albo (rzadziej) w radzeniu sobie z innymi problemami życiowymi. Przygotowana została w pierwszej kolejności z myślą o lekarzach i innych pracownikach podstawowej opieki zdrowotnej. Użytkowana była do chwili obecnej raczej jako pomoc przy rzucaniu palenia i w leczeniu używania szkodliwego, w pierwszej kolejności alkoholu.
Krótką interwencję łączy się regularnie z systematycznymi testami przesiewowymi prowadzonymi dla wychwycenia osób używających szkodliwych albo ryzykownych substancji, w pierwszym rzędzie alkoholu i tytoniu.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 34) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Kanabinole:
Co to jest stosowany dla ustalenia kilku rodzajów substancji psychoaktywnych, przygotowywanych z konopi indyjskich. Zalicza się do nich marihuana, haszysz i olej haszyszowy.Kanabinole zawierają przynajmniej 60 krótka interwencja.
Definicja Kokaina:
Co to jest otrzymywany z liści koki. Chlorowodorek kokainy ma właściwości znieczulające i był miejscowo użytkowany w stomatologii,, okulistyce i chirurgii, bo ma działanie obkurczające hamujące krwawienie krótka interwencja.
Definicja Kontrakt Terapeutyczny:
Co to jest zasadami zawierania kontraktu wyłożonymi poprzez Johna Enrighta, kontrakt terapeutyczny to uzgodnienie poprzez psychoterapeutę i klienta warunków odpowiednich do stosowania psychoterapii. Obejmuje krótka interwencja.
Definicja Kluby Abstynenta:
Co to jest w przygotowaniu krótka interwencja.

Leczenie Interwencja Krótka znaczenie w Definicje leczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: