Słownik Trauma. Leczenie patrz: uraz psychiczny. Definicja trauma co to znaczy.
trauma co to jest

Czy przydatne?

Definicja Trauma

Co to znaczy TRAUMA: patrz: uraz psychiczny
Definicja Test Przesiewowy:
Co to jest skriningowy. Narzędzie albo procedura ewaluacyjna o charakterze biologicznym albo psychologicznym, których kluczowym celem jest wykrycie w określonej populacji możliwie dużej liczby osób dotkniętych trauma.
Definicja Terapia Podtrzymująca:
Co to jest uzależnienia przez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W relacji do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa.Celem trauma.
Definicja Test Skriningowy:
Co to jest patrz: test przesiewowy trauma.
Definicja Tolerancja Substancji:
Co to jest wrażliwość na daną substancję (na przykład lek, alkohol) — do osiągnięcia efektów wywoływanych początkowo niewielkimi dawkami alkoholu albo innych środków farmakologicznych niezbędne staje się trauma.

Leczenie Trauma znaczenie w Definicje leczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: