Do czego służy Fotograficzny Wywoływacz. Definicja wykorzystywana do przekształcenia obrazu.
fotograficzny wywoływacz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wywoływacz fotograficzny

Do czego służy WYWOŁYWACZ FOTOGRAFICZNY: Wywoływacz fotograficzny to mieszanina związków chemicznych, wykorzystywana do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale światłoczułym w obraz powstały z przetworzonej substancji światłoczułej. Mechanizm ten tytułujemy wywoływaniem i zachodzi on przeważnie w kąpieli fotograficznej sporządzonej jako roztwór wywoływacza. Istnieje sporo różnych wywoływaczy, wykorzystywanych do wywoływania różnorodnych materiałów światłoczułych, a również do uzyskiwania zróżnicowanych efektów w obrębie jednego materiału (na przykład określonego stopnia kontrastowości, ziarnistości albo akutancji). W skład wywoływacza wchodzi podstawowa substancja wywołująca (redukująca) i szereg substancji przyspieszających, konserwujących i przeciwzadymiających. W srebrowej fotografii czarno-białej do przeważnie użytkowanych substancji wywołujących należą metol, hydrochinon, fenidon, paraaminofenol. Kąpiele wywołujące mają zwykle odczyn wyraźnie zasadowy. Kluczowymi wyznacznikami odpowiedzialnymi za sposób działania danego wywoływacza, a poprzez to określającymi czas trwania kąpieli, są stężenie roztworu i temp.

Definicja Winietowanie:
Co to jest obrazu uzyskiwanego w urządzeniu optycznym polegająca na niedoświetleniu brzegów kadru, wywołana niedoskonałością optyki urządzenia, zakłóceniem brzegów toru optycznego innymi elementami urządzenia wywoływacz fotograficzny co znaczy.
Definicja Wzmacniacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny - materiał chemiczny wykorzystywany do podniesienia kontrastu z wywołanego już materiału fotograficznego w procesie fotografii tradycyjnej. Wzmaczniacza używa się tylko w sytuacjach wywoływacz fotograficzny krzyżówka.
Definicja Wężyk Spustowy:
Co to jest urządzenie do zdalnego uruchamiania migawki aparatu fotograficznego. Używane jest przeważnie w celu wyeliminowania poruszenia aparatu wynikającego z bezpośredniego naciskania spustu migawki na wywoływacz fotograficzny co to jest.

Działanie Fotograficzny Wywoływacz znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: