Definicja Regionalny Rozwój. Co oznacza regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem.
rozwój regionalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Regionalny Rozwój

Co oznacza ROZWÓJ REGIONALNY: Postęp regionalny to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regionów państwie (w UE celem polityki regionalnej jest osiągnięcie jak w najwyższym stopniu równomiernego poziomu rozwoju regionów na całym terenie Unii). Problematyka pomiaru stopnia rozwoju regionalnego nie jest prosta. Problemy występują już w chwili zdefiniowania, co znaczy równomierny poziom rozwoju regionów. Według jednego punktu widzenia, znaczyć to powinno dążenie do zbliżonego poziomu PKB na mieszkańca, a zatem poziomu życia. Przykładowo, za w najwyższym stopniu potrzebujące wsparcia z tego punktu widzenia uważa się w Polsce województwa tak zwany ściany wschodniej. Inny pkt. widzenia mówi, że postęp regionalny znaczy dążenie do tworzenia zbliżonych szans rozwojowych dla regionów. Obszar wymagający wsparcia to jest więc niekoniecznie obszar o niższym poziomie PKB na mieszkańca, lecz obszar o słabym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego i produkcyjnego, niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze, specjalnych problemach związanych z restrukturyzacją gospodarki, czy szczególnie niekorzystnych uwarunkowaniach geograficznych i przyrodniczych. Przykładowo, wsparcia z tego tytułu mogą wymagać w Polsce regiony o starzejącym się przemyśle – na przykład Śląsk, lub przeżywające problemy związane z niedostatecznym postępem infrastruktury i kapitału ludzkiego, na przykład woj. świętokrzyskie. W okolicy dwóch różnych koncepcji rozwoju regionalnego, mamy też do czynienia z dwoma różnymi podejściami do polityki regionalnej: • Polityka redystrybucyjna dąży do wyrównywania dochodów i PKB na mieszkańca w drodze zarządzania zasobów z regionów zamożniejszych do uboższych (na przykład w formie dotacji). • Polityka rozwojowa dąży raczej do wyrównania szans rozwojowych poszczególnych regionów, usuwając przeszkody w funkcjonowaniu systemów rynkowych i wspierając postęp kapitału ludzkiego, produkcyjnego i infrastruktury. Polityka regionalna UE ma w pierwszej kolejności charakter polityki rozwojowej, nie zaś redystrybucyjnej. Komentarz: Polska nie jest państwem dramatycznie ogromnych różnic w poziomie rozwoju poszczególnych województw. Widać wyraźnie, że województwa „ściany wschodniej” są pod tym względem w znacząco gorszej sytuacji niż zachodnia część państwie. Poziom rozwoju województwa mazowieckiego jest zawyżony poprzez nadzwyczajnie wysoki poziom PKB na głowę mieszkańca Warszawy. Dane zawiera tablica
Definicja Rada Polityki Pieniężnej:
Co to jest Pieniężnej (RPP) to ciało kolegialnie podejmujące decyzje w kwestiach polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, a więc banku centralnego naszego państwie. NBP, odpowiednio z Konstytucją rozwój regionalny.
Definicja Rynek Pracy:
Co to jest miejscem, na którym spotykają się pracownicy oferujący świadczenie swojej pracy (gospodarstwa domowe) z przedsiębiorstwami, które poszukują pracowników, by wytwarzać wyroby i usługi. Rynek pracy jest rozwój regionalny.
Definicja Rada Polityki Pieniężnej:
Co to jest Narodowego Banku Polskiego; w jej skład wchodzi 9 członków - powoływanych po trzech poprzez Prezydenta, Sejm i Senat - i przewodniczący, którym jest Prezes NBP. Zadaniem Porady Polityki Pieniężnej rozwój regionalny.
Definicja Rynek Walutowy:
Co to jest sprzedaje się i kupuje obce waluty (sprzedają je na przykład spółki, które zarobiły je dzięki eksportowi, a kupują na przykład spółki, które potrzebują dewiz do zapłaty za import). Na rynku walutowym rozwój regionalny.

Czym jest rozwój regionalny znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: