Definicja Krańcowy Zysk. Co oznacza Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży.
zysk krańcowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Krańcowy Zysk

Co oznacza ZYSK KRAŃCOWY: Wielkość o jaką zmieni się zysk w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki produktu
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zysk krańcowy co to jest.
Definicja Zobowiązanie:
Co to jest Relacja prawny, gdzie jedna strona (wierzyciel) może żądać od drugiej (dłużnika) określonego zachowania (świadczenia). Dłużnik obowiązany to jest świadczenie spełnić zysk krańcowy definicja.
Definicja Zobowiązania Krótkoterminowe:
Co to jest Ogół zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zysk krańcowy co znaczy.
Definicja Zdolność Produkcyjna:
Co to jest Max. wielkość produkcji, jaką może osiągnąć spółka albo linia produkcyjna w jednostce czasu, odmiennie moc produkcyjna zysk krańcowy słownik.

Czym jest zysk krańcowy znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: