Słownik Trzeźwość. Leczenie psychoaktywnych i alkoholu.Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w.
trzeźwość co to jest

Czy przydatne?

Definicja Trzeźwość

Co to znaczy TRZEŹWOŚĆ: Utrzymująca się abstynencja od środków psychoaktywnych i alkoholu.Trzeźwość jest warunkiem zdrowienia w programie AA i odnosi się w nim również do osiągnięć jednostki w kontrolowaniu się i utrzymywaniu równowagi życiowej.
patrz także: abstynencjaLeksykon terminów. Alkohol i narkotyki (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Definicja Trauma:
Co to jest patrz: uraz psychiczny trzeźwość.
Definicja Tolerancja Substancji:
Co to jest wrażliwość na daną substancję (na przykład lek, alkohol) — do osiągnięcia efektów wywoływanych początkowo niewielkimi dawkami alkoholu albo innych środków farmakologicznych niezbędne staje się trzeźwość.
Definicja Terapia Podtrzymująca:
Co to jest uzależnienia przez podawanie substytutów substancji psychoaktywnej, od której uzależniony jest pacjent. W relacji do substancji zastępczej występuje uzależnienie krzyżowe i tolerancja krzyżowa.Celem trzeźwość.
Definicja Tolerancja Krzyżowa:
Co to jest na substancję, z którą nie miało się przedtem do czynienia. Tolerancja taka rozwija się w rezultacie ostrego albo przewlekłego używania innej substancji. Ujawnia się, gdy farmakologicznie czynna trzeźwość.

Leczenie Trzeźwość znaczenie w Definicje leczenie T .

  • Dodano:
  • Autor: