Solaryzacja, Szparowanie, Światłomierz, Światło Zastane, Super Sensybilizacja, Światłoczułość.
solaryzacja szparowanie co to jest

Słownik fotograficzny na S

 • Co to jest Sepia Czym jest tonowania) odbitek fotograficznych, użytkowana raczej w celu powiększenia trwałości odbitek. Jest realizowana w dwóch kąpielach. Pierwszy
 • Co to jest Slajd Czym jest przezrocze jest pozytywowym obrazem uzyskiwanym bezpośrednio na materiale światłoczułym formatu negatywu. Charakteryzuje się wysoką
 • Co to jest Soczewka Czym jest składające się z jednego albo kilku sklejonych wspólnie bloków przezroczystego materiału (zazwyczaj szkła, lecz także różnych tworzyw
 • Co to jest Start 66 Czym jest wojnie światowej w Polsce aparat fotograficzny (lustrzanka dwuobiektywowa) typu Rolleicord. Wytwarzany poprzez Warszawskie Zakłady
 • Co to jest System strefowy Czym jest naświetlenia, ułatwiający dobór ekspozycji fotograficznej, przygotowany poprzez Ansela Adamsa i Freda Archera. Pełny mechanizm strefowy
 • Co to jest Szumy Czym jest zdjęciu plamki na obszarach jednolitego koloru. Są one skutkiem bądź to ustawienia w aparacie zbyt dużej czułości ISO, bądź zbyt małego
 • Co to jest Sensybilizacja optyczna Czym jest rozszerzenie zakresu światłoczułości materiału światłoczułego poza zakres czułości własnej halogenków srebra (520 nm
 • Co to jest Statyw fotograficzny Czym jest stabilizator wykorzystywany do mocowania aparatu fotograficznego, bądź kamery filmowej albo telewizyjnej. Zwykle statyw fotograficzny to
 • Co to jest Szlachetne techniki fotograficzne Czym jest techniki graficzne oparte na użyciu światłoczułości i garbujących właściwości chromianów, a również innych związków światłoczułych, lecz
 • Co to jest Samowyzwalacz Czym jest aparat fotograficzny, pozwalajace na opóźnienie o określony czas zadziałania migawki. Samowyzwalacza używa się po unieruchomieniu
 • Co to jest Soczewka Fresnela Czym jest soczewka pierścieniowa) - skonstruowana w 1822 poprzez Augustina-Jeana Fresnela soczewka składająca się z koncentrycznych pierścieni
 • Co to jest Sensybilizator Czym jest dodawana do emulsji światłoczułej w celu zwiększenia i zrównoważenia czułości negatywowego materiału światłoczułego w większym zakresie
 • Co to jest Stereofotografia Czym jest stereoskopowa - metoda polegająca na wykonaniu dwóch zdjęć obiektu z różnych punktów widzenia. Obserwacja takich zdjęć bazuje na patrzeniu
 • Co to jest Światłoczułość Czym jest proporcjonalna do naświetlania, określająca stopień reagowania fotograficznych materiałów światłoczułych na światło, kolokwialnie zwana
 • Co to jest Super sensybilizacja Czym jest materiału fotograficznego przy użyciu dwóch sensybilizatorów (barwniki). Charakteryzuje się nieproporcjonalnym do stężeń obu barwników
 • Co to jest Światło zastane Czym jest napotykamy w danej scenie w trakcie fotografowania; przeważnie jego źródłem jest słońce. Termin ten odnosi się zarówno do warunków w
 • Co to jest Światłomierz Czym jest fotografii mierzące natężenie światła (padającego albo odbitego), umożliwiając dobranie poprawnych parametrów ekspozycji naświetlenia
 • Co to jest Szparowanie Czym jest fragmentu obrazu w grafice rastrowej. Można jej dokonać dzięki narzędzi do automatycznej selekcji, jednak w trudniejszych sytuacjach
 • Co to jest Solaryzacja Czym jest częściowego albo całkowitego odwrócenia obrazu negatywowego na pozytywowy, występujące w dziedzinie znacząco zwiększonego naświetlenia nie

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Solaryzacja, Szparowanie, Światłomierz, Światło Zastane, Super Sensybilizacja, Światłoczułość, Stereofotografia, Sensybilizator, Soczewka Fresnela co to znaczy.

Słownik Solaryzacja, Szparowanie, Światłomierz, Światło Zastane co to jest.