DEFINICJA Liczba Przewodnia, Luminescencja, Luksografia, Lampa Błyskowa, Lampa Ciemniowa, Lumen.
najlepszy liczba przewodnia co to jest

Słownik fotograficzny na L

  • Co to jest Luminancja Czym jest rozmiar fotometryczna będąca miarą natężenia światła padającego w danym kierunku. Opisuje liczba światła, które przechodzi albo jest co to jest.
  • Co to jest Latensyfikacja Czym jest sposób powiększenia czułości filmu fotograficznego polegająca na wstępnym naświetleniu filmu bardzo słabym światłem. Osiągana przez definicja.
  • Co to jest Lustrzanka Czym jest fotograficzny zaopatrzony w lustro i matówkę. Zadaniem zespołu lustra i matówki jest precyzyjna prezentacja bieżącego kadru. Rozwiązanie co znaczy.
  • Co to jest Leica Czym jest pochodzi od nazwiska właściciela zakładów: Leitz i od słowa camera) — marka pierwszych fotograficznych aparatów małoobrazkowych. Pierwszy słownik.
  • Co to jest Lumen Czym jest jednostka miary strumienia świetlnego w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) 1 lm = 1cd·sr To jest strumień świetlny wysłany w znaczenie.
  • Co to jest Lampa ciemniowa Czym jest urządzenie emitujące światło nieszkodliwe dla materiałów światloczułych, pozwalające na człowiekowi pracę (poruszanie się, operowanie czym jest.
  • Co to jest Lampa błyskowa Czym jest urządzenie, które wyzwala wiązkę światła konieczną do właściwego oświetlenia fotografowanego obiektu. Umożliwia wykonywanie zdjęć w co oznacza.
  • Co to jest Luksografia Czym jest sposób otrzymywania obrazów poprzez bezpośrednie naświetlanie materiałów światłoczułych, na które nałożone są elementy o różnym stopniu krzyżówka.
  • Co to jest Luminescencja Czym jest zwany zimne świecenie, jarzenie – zdarzenie emisji fal świetlnych poprzez ciała, spowodowane inną powodem niż rozgrzanie ich do adekwatnie najlepszy.
  • Co to jest Liczba przewodnia Czym jest LP) ustala moc lamp błyskowych. Znaczy ona odległość lampy od obiektu, z jakiej do obiektu dotrze odpowiednia liczba światła do poprawnego przykłady.

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja DEFINICJA Liczba Przewodnia, Luminescencja, Luksografia, Lampa Błyskowa, Lampa Ciemniowa, Lumen, Leica, Lustrzanka, Latensyfikacja, Luminancja co to znaczy.

Słownik Najlepszy Liczba Przewodnia, Luminescencja, Luksografia, Lampa co to jest.